+90 312 328 16 32

Sosyal Medyada Biz}

ISO BELGESİN`DE KAMPANYA

ISO BELGESİN`DE KISA SÜRELİĞİNE KAMPANYA 

SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE 

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZLERİ ARAYINIZ...?

Adres: Fidanlık Mahallesi Mithatpaşa Cad No:23 Kat: 8 Daire: 17 Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 328 16 32 GSM: 0 532 131 55 58

TURİZM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM TEŞVİK BELGESİ

Turizm Teşvik Belgesi

Turizm Teşvik Belgesi Turizm Yatırım Belgesi Teşvik Kredisi Devlet Destekleri Hibe Kredisi Nasıl Alını Fiyatı Maliyeti Veren Firmalar Danışmanlık Ücreti

Turizm Tesisleri  için yatırım aşamasında verilen belgedir. “Turizm Teşvik Belgesi” talep  edilirken tesisin tür ve sınıfına göre asgari nitelikleri yazılır. Yazılan  rapordaki nitelikler istenilen sınıfın kriterlerini taşıyorsa belge o sınıftan  tanzim edilir. “Turizm Teşvik Belgesi” ne turizm tesisleri yönetmeliğindeki  asgari nitelikler hesaba katılarak müracaat edilmelidir.

Turizm Teşvik Belgesi” Talebinde İstenilen  Belgeler “Turizm Teşvik Belgesi” Talebi Başvuru dilekçesi Rapor  Ticaret sicili gazetesi İmza sirküleri Fikir projesi Kültür ve  Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı Referans kişi veya kuruluş yazısı  Sağlık Bakanlığı yazısı İsim tescil belgesi ( Başvurular Doğrudan  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Yapılır. )  Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda;

Genel Müdürlük  onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını  takiben yatırım belgesi düzenlenir.

Turizm Teşvik Belgesi

Turizm Teşvik Belgesi Turizm Sektöründen sizin İçin İyi Bir Yatırım Konusu Olabilirmi

TURİZM: İnsanların sürekli çalıştıkları  ve/veya oturdukları yerler dışındaki seyahatleri ve konaklamalarından
oluşan  ilişki ve olaylar bütünüdür. Uluslararası platformda, çağımızın en geniş  ekonomik ve sosyal faaliyeti olup, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal  kalkınma süreçlerinde çok yönlü yardımcı bir sektördür. Ekonomiyi geliştiren  itici bir faktördür. Tüketimin önemli bir elemanıdır. İstihdam yaratıcı  ve istihdamı devam ettirici bir niteliğe sahiptir. Doğal, kültürel ve sosyal  çevreyi korumanın ve geliştirmenin etkili bir aracıdır.

Turizm Teşvik Belgesi

turizm tesvik belgesi

Dış ödemeler dengesini etkileyen bir sektördür. Hizmetin yerinden ihracıdır. Altyapı  eksikliklerinin giderilmesinde önemli bir faktördür. Kalkınma Planlarına da  Yansıyan Temel Turizm İlkeleri ve Politikaları Bu İlkeler Doğrultusunda  Turizm Sektörünün Gelişmesi İçin Sağlanan Teşviklerdir.

Turizm Yatırım Belgesi Ne İşe Yarar
Turizm Teşvik belgesi daha çok yatırım teşvik belgesi almak için tercih edilir. Teşvik belgesi almak için turizm yatırım belgesi almak şart olduğundan genellikle yatırımcılar bu yüzden bu zorunluluğa tabi oluyorlar.Bunun dışında yatırım yerinin bağlı bulunduğu Belediye’de yatırımı turizm yatırımı olarak sıfatlandırmaları için kullanılır. Turizm yatırım belgesi alınan yatırımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da turizm yatırımı olarak tanınmış olur.
Turizm Yatırım Belgesinin Avantajları
Turizm yatırım belgesi, turizm işletme belgesi yerine kullanılamaz. Yatırım yerinizin turizm alanı statüsünde değerlendirilmesi ve daha çok imar emsali alabilmeniz için belediye tarafından istenebilir. Yani daha çok imar emsali ve turizm yatırım belgesiyle yatırım teşvik belgesi alma avantajları vardır.
Turizm Yatırım Belgesi Nasıl Alınır
Turizm yatırım belgesi Kültür ve Turizm bakanlığının istemiş olduğu yukarıda sıralamış olduğumuz belge ve bilgilerle Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek alınır. Turizm yatırım belgesi almak için bakanlığın istemiş olduğu belge ve bilgilerin eksiksiz olması şarttır. Bakanlık tarafından titizlikle incelenen müracaatınız eksiksizse harç yazısı çıktığında harç yatırılıp turizm yatırım belgesi alınır.
İklim Koşullarına Göre Klima Sisteminin İstenilmesine İlişkin Yöre ve Esaslar

İklim koşullarına göre klima sistemi istenilecek yöre ve esaslar

a) İklim koşullarına göre klima sistemi bulundurulması zorunlu olan iller aşağıda belirtilmiştir.

1 – Adana 16 – Gaziantep 31 – Ordu 2 – Adıyaman 17 – Giresun 32 – Osmaniye 3 – Amasya 18 – Hatay 33 – Rize 4 – Ankara 19 – Iğdır 34 – Sakarya 5 – Antalya 20 – İçel 35 – Samsun 6 – Aydın 21 – İstanbul 36 – Siirt 7 – Balıkesir 22 – İzmir 37 – Sinop 8 – Batman 23 – Kahramanmaraş 38 – Şanlıurfa 9 – Bursa 24 – Kilis 39 – Şırnak 10 – Çanakkale 25 – Kocaeli 40 – Tekirdağ 11 – Denizli 26 – Konya 41 – Trabzon 12 – Diyarbakır 27 – Malatya 42 – Yalova 13 – Düzce 28 – Manisa 43 – Zonguldak 14 – Edirne 29 – Mardin 15 – Elazığ 30 – Muğla

Turizm Yatırımlarından Bedensel Engellelilerin İçin Düzenlemeler

Bedensel Engelliler İçin Düzenlemeler Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

c) Genel tuvaletler: 1 – Kapı genişliği en az seksen beş santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla bir buçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır. 2 – Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir. 3 – Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-on beş derece eğik olmalıdır. 4 – Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

d) Yatak odaları

1 – Odalar, bedensel özürlünün rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.

2 – Oda giriş kapısı genişliği en az seksen beş santimetre olmalıdır.

3 – Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.

4 – Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla yüz kırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.

5 – Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.

6 – Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.

7 – Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla bir buçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.

8-Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate alınmaz

e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır. 1 – Kapı fotoselli olmalıdır. 2 – Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre olmalıdır. 3 – Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır. 4 – Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır.

Turizim Yatırım Belgesi Olan Tesislerde Belge Devri

Turizm yatırım belgesi olan tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.

b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

Turizm Yatırım Belgesiyle Açılan Tesisler
Turizm yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım belgesi süresi sona ermemiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.
Özel Tesislerin İsimlerndirilmesi

Tesisin Adı

Turizm belgesinde yer alacak tesis adı; talep edilen isim veya isimler göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenir.

Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a) Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

b) İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c) Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

Lokantalarda salon düzenlemesi Birinci sınıf lokantaların toplam kapasitesi tek bir salonda düzenlenebildiği gibi en az elli kişilik bir ana salon düzenlenmek kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda da düzenlenebilir.

Tahsisli arazilerde yer alan tesislerle ilgili işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığından veya diğer kamu kurumlarından tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devri, kapasite, sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve kurumlarca uygun görüldükten sonra sonuçlandırılır.

Turizm Teşvik Belgesi Alıp Yatırım Yaptığınızda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bir Yıldızlı Oteller 06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.

İki Yıldızlı Oteller Odalarda saç kurutma makinesi, Odalara içecek hizmeti, 06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.

Üç Yıldızlı Oteller Rezervasyon işlemlerinin bilgisayarla yapılması, Odalara içecek hizmeti, Odaların yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması, Yirmidört saat büfe hizmeti.

Dört Yıldızlı Oteller Bagaj odasında emanet hizmeti, Odalarda ve genel mahallerde klima, Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi, Odalarda yatak örtüsü, Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi.

Beş Yıldızlı Oteller Bagaj odasında emanet hizmeti, Odalarda yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi, priz, Odalarda boy aynası, yatak örtüsü, banyoda büyüteçli ayna, Odalarda en az on adet amblemli malzeme, Odalarda ve genel mahallerde klima, Oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı sağlanması, Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi, Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi, Kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon, Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi, Garaj veya üzeri kapalı otoparkta yirmi dört saat görevli personel.

Moteller Telefon Faks İnternet Hizmeti 24 Saat Büfe Hizmeti

Dört Yıldızlı Tatil Köyleri

Bagaj emanet hizmeti, Oda banyolarında saç kurutma makinesi, Odalarda minibar, Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi, Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu, Müşterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte yönlendirme işaretleri, Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemşire anlaşması, müşterilerin hizmet konusunda bilgilendirilmesi.

Turizm Yatırım Belgesi İçin Gerekli Evraklar
Lütfen çift tırnak gibi özel karakterler kullanmayınız.

Turizm Yatırım Belgesi İçin Hazırlanması Gereken Evraklar

1. Başvuru dilekçesi

2. Rapor

3. Tapu ve/veya tapu tescil belgesi veya kiralama, izin, irtifak haklarını gösterir belge

4. Taahhütname: Artık İstenmiyor

5. Ticaret sicili gazetesi

6. İmza sirküleri

7. Fikir projesi

8. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı

9. Referans kişi veya kuruluş yazısı

10. Sağlık Bakanlığı yazısı

11. İsim tescil belgesi

12. Vekalet : Noterden Onaylı.

13. Turizm yatırım dilekçesi

Turizm Yatırım Belgesinden Olmasa Gereken Bilgiler

) Tesisin adı,

b) Adresi veya pafta-ada-parsel numarası,

c) Türü ve varsa sınıfı,

d) Kapasitesi,

e) İnşaata başlama tarihi,

f) İşletmeye açılma tarihi,

g) Belge sahibinin adı veya unvanı,

h) Yatırımın tahsisli arazide gerçekleştirilmesi durumunda mal sahibi,

i) Belge tarih ve numarası,

j) Belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı, bilgilerine yer verilir.

Turizm Yatırım Belgesinin Turizm Bakanlıgı Tarafından Değerlendirilmesi

Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir.

Bu raporda;

1 – Tesisin adı,

2 – Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi,

3 – Türü ve varsa sınıfı,

4 – Ayrıntılı kapasitesi,

5 – Belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,

6 – Mal sahibinin adı veya ünvanı,

7 – İnşaata başlama tarihi,

8 – İşletmeye açılma tarihi,

9 – Yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,

10 –İhtiyaç duyulması halinde diğer hususlar, belirtilir.

Yapılan inceleme sonucunda

1 – Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

2 – Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade edilir.

06 Aralık 2015
930 kez görüntülendi
REFERANSLAR